fredag 18 mars 2016

Vilken Kristus följer du? Introduktion till bloggen Förförelser för kristna


Antikristlig religiositet är synligare än kristen tro i västvärlden idag. New Age-liknande ideer cirkulerar i samhället - och mitt i den sekulära humanismens triumftåg intas
kyrkorna av en våg av kristet självförverkligande...

Med antikristen religion menas en slags religion eller religiöst system som försöker bli frälsande, utan Jesus Kristus som Frälsaren. Antikristus är en alternativ Jesus som liknar honom, men som syftar till att ersätta eller göra Bibelns Jesus om intet.

Jesus själv säger som bekant: Jag är Vägen - ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig (Joh 14:6).

Andlig urskiljning


Guds ord hjälper oss att orientera oss i tron. Och vad han sagt i Bibeln står över andra förklaringsmodeller. Att urskilja andliga saker kan vara en gåva någon har mer av.

Men är det inte varje kristens ansvar att ta reda på och också hålla sig borta från vad Gud hatar, så långt det är möjligt? Allting som skrivs med religiösa ord är inte från Gud.


På denna lilla blogg har jag funderat över några förförelser kristna kan ha. Världen blir allt mindre och mer sammanflätad politiskt och socialt. Även kyrkorna.

En förförelse är idén att världens alla medborgare tillsammans kan lösa världens problem och själva skapa ett fridsrike på jorden. På kristen dialekt kallas detta "Guds Rike."

Denna idé - att världen inom kort ska bli fredlig och samexistera i global enhet - ligger till grund för flera sekulära rörelser inom politiken (globalism), och samma tanke finns också i extremkarismatiska kyrkor. Katolsk karismatik, ekumenik, mysticism och brist på Bibelbas i tron skapar förvirring, också inom evangeliska kyrkor.

Hur ser New Age ut när det kommer till kyrkan? (länkade videos i flera bloggposter).


Bra översikt över New Age tekniker i kyrkorna (video)


Eastern practices inside the Church
https://www.youtube.com/watch?v=1h74QoTk6GQ

OBS! Namnet Jesus försvinner inte bara för att New Age lära kommer till kyrkan! Detta är jätteviktigt att inse!

Antikristen religion bygger på idén att alla människor är "Kristus" någonstans inom sig, och att Gud hjälper oss bli Frälsare själva. Jesus var en förebild och vi ska bli honom. (Eller bli en ny Aposteln Paulus eller Petrus). Som man ser det är Jesus är en kraft, eller en kroppslös andemakt, som kan komma till den som ber om det. Detta synsätt har New Age gemensamt med extremkarismatiken.

Tro är här inte ett enkelt förhållande mellan Gud och en återlöst syndare, som litar på Jesus och saknar tro på sig själv. Tro syftar till att identifiera sig med Jesus och få hans kraft att förverkliga Guds rike. Genom kraftfulla under och tecken visar den kristne att han/hon är som Messias, gör och tänker och säger i egen kraft samma saker som Jesus gjorde (talar "Guds ord"/gör dagliga mirakler/läser tankar/lever utan synd osv). Att det skulle finns något högmodigt i det faller inte personen som har tjänsten/gåvan in!

Vi är syndare frälsta av nåd genom tro på Guds frälsning i Jesus Kristus och har fått den Helige Ande som gåva. Vi har en relation till Gud genom hans Ande, men vi är inte trollkarlar och kan inte be ned himlen på jorden, hur mycket vi arbetar och mediterar! Gud lyder inte oss. Vi borde satsa på att lyda honom. Enklare sagt än gjort, många gånger! 


Hyper-karismatiken med dess fokus på mirakler och överdriven nåd har inte rent bibliska rötter. Religiositeten påminner en hel del om antikens mystiska kulter och tankarna är starkt människocentrerade: Jag helar, jag ber, jag kallar på Gud, vi upprepar hans namn 72 gånger och får kraft och han strömmar över oss och välsignar med mirakler...

Det är inte bara hos Trosrörelsens TV-predikanter eller i Bethel Church, Redding California, som detta förekommer. Liknande yttringar har ju funnits inom katolska klostren i 1000 år...


OBS!
Jag har inte något emot den Helige Andes direkta arbete i och med kristna. Om det är vad man menar med karismatik. Gud har inte lämnat oss ensamma. Helanden och tecken på att Gud verkar finns än idag. Men äran för allt som händer är hans! Vi kan inte göra döda levande (som Apostlarna ska göra med förlorade får i Israel i Matteus 10:8) om nu inte Guds vilja är att de ska få liv igen. Om Gud ville att en person skulle leva igen, varför lät han denne dö första gången - knappast för att vi ska komma och be upp människor från gravarna och låta guldstoft falla från taken och kalla det "Guds härlighet!!"

Det finns många spännande saker i kristen tro och en relation till Herren utan gå på party med Helige Ande och dricka sig andligt berusad. Sen tycker jag att man som kristen ska se vad Gud säger om den Helige Ande i fler sammanhang än i Apostlagärningarna kap 2. Och söka att få en biblisk tro som håller när det stormar. 

Detta får vi hjälpa varandra och uppmuntra varandra till!

Du som läser får gärna kommentera! Jag ska inte skjuta ned någon kommentar och har inte tanken att jag är allvetande i något ämne! Skriv vad du vill.

Hälsar fortfarande vänligt, Janne 


Länkar till bra undervisning 

Jacob Prasch är en judekristen apologet och pastor från New York. Mycket kunnig i GT och NT, och han har humor och intellektuell skärpa. Gud är underbar.

Jacob Prasch: History of Charismania
https://www.youtube.com/watch?v=LJ3FL0b74Ss

Pastor Charles Lawson, Temple Baptist Church, Knoxville ger en predikan om Andlig strid

Charles Lawson Sermon: The powers we face
https://www.youtube.com/watch?v=G4zdh_B_K6E

Den kristne forskaren, författaren och radioprogramledaren Dr Michael Brown har skrivit en bok om Hyperkarismatik: Hyper-Grace, som kan rekommenderas! Här finns råd för vad man kan göra när man hamnat snett i sin tro, och vill komma tillbaka till Bibelns Gud igen.

Michael Brown: Hyper-Grace https://www.goodreads.com/work/quotes/25702278-hyper-grace-exposing-the-dangers-of-the-modern-grace-message


Looking unto Jesus the author and finisher of our faith...(Hebr 12:2)

söndag 13 mars 2016

Guds rike (Byggstenar)

Jesus: Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet (Markus 1:15)

Guds rike kommer inte synligt: De ska inte säga: Se här är det, eller där! Guds rike är inom er (Luk 17:21).

När ni ser detta hända (vedermödan), vet ni att Guds rike är nära (Luk 21:31).

Jesus säger till Pilatus: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen skulle mina tjänare strida för att jag inte skulle bli överlämnad till judarna. Men nu är mitt rike inte av denna världen (Joh 18:36).

Paulus: Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet, och frid, och glädje i den Helige Ande(Rom 14:17).

Kristus är (och ska bli) allt i alla (Kol 1.16, 3:11, Hebr 1:2, Upp kap 21).


Var är Guds rike?

I verserna ovan är Guds rike en kommande verklighet. Det är ett rike som inte byggs på världens sätt för det syns inte med ögonen. Ännu. Det är en verklighet som bygger på frälsningen från synd genom evangeliet om Jesus Kristus. Guds rike ska även till slut bli en yttre synlig verklighet. Det är nära. 

När kommer då Guds rike synligt till jorden? Idag kan vi knappast säga att så är fallet. Då får man blunda rätt hårt!

Petrus skriver om människor som i sista dagarna hånar och säger: Var är löftet om hans återkomst? Världen är lika dan som den alltid varit (1 Pet 3:4).

Som jag förstår det kommer Guds rike synligt till jorden när Jesus Kristus kommer tillbaka.

Tillkomme ditt rike, såsom i himlen så ock på jorden (Matt 6:13).

Kan människor upprätta Guds rike på jorden?

Nej. Men vi har fått uppdraget att som tjänare hålla ställningarna och dela hans löften med andra (Se: Matt kap 24:42-51, Matt 25:14-46, Matt 28:18-20). 

Vad gör vi människor som blivit frälsta in i Guds rike om inte tackar, ber, och söker människor med hans budskap om förlåtelse, omvändelse och ny relation med Gud? Det eviga rike som vilar på byggstenen Jesus Kristus och honom som korsfäst. Vi gläds med människor när evangeliet planteras i hjärtan, och sprids i regniga och soliga dagar. Han har lovat att komma tillbaka. Och denna tid av sorger och möda ska vara över.

Vem kan komma dit?

Ingen kan komma till Guds rike genom att klättra in på baksidan (Joh kap 10). Man måste gå in genom porten och dörren på framsidan. Dörren och porten är Jesus själv, den gode Herden.  

Bara den som är född från ovan, säger Jesus. Bara den som är född på nytt kan se Guds rike (Joh kap 3).


Frestelse 

Jesu första frestelse var att satan erbjöd honom att bli kung på jorden - utan Korset. 

All denna kraft ska jag ge dig, och världens härlighet, om du faller ned och dyrkar mig, säger satan.  

Ställ dig bakom mig, satan!, endast Gud ska du tjäna svarar Jesus (Lukas kap 4:1-8). 

I Jesu följe ville några göra honom till kung och till en revolutionär som skulle störta Romarna. Judas Iskariot var en av dem. 

Jesus är Kung. Men Korset kom först.

Guds rike på jorden

Det finns mycket gott en kristen kan få göra för Gud i vardagen. Och mycket av det syns inte. Gud belönar oss på många sätt ändå! Han ser dem som ingen ser - och han ser oss när ingen annan ser oss.

Frågan är om inte evangeliet om Jesus Kristus är det första vi borde lära oss - och lära oss lära ut till andra. Utan frälsning från synden och ett nytt liv, hur kan det bli några människor i Guds rike? Det behövs sund undervisning.


I Matteus 28:18-20 säger Jesus: All makt är given mig i himlen och på jorden. Gå och lär folken vad jag sagt. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, och se, jag är med er alla dagar


Hjälpa dem som är i svåra omständigheter, träffa fängelsekunder, söka upp utstötta människor uppmanar Jesus oss att göra (Matt 25:34-40).

Bygga skolor, dra vattenledningar, dela ut mediciner, ta över Kristdemokratiska partiet, lära flyktingar skriva ansökningar och pennfäktas mot främlingsfientliga rasister kan också vara saker vi gör. Men världen arbetar redan med det!

Guds rike är byggt med levande byggstenar som Gud själv valt ut. Och det lilla är värt mycket i hans ögon. Den ödmjuke kommer först in. 

I Gamla Testamentet var Gud otroligt detaljerad för hur han ville ha templet i Jerusalem byggt. Det är sida upp och sida ner med proportioner och inredningsdetaljer. Han är säkert inte mindre noggrann som byggnadsmästare nu!

Här är en byggsten: Evangeliet.

Evangeliet är Guds kraft till frälsning för var och en som tror (Rom 1:16).


Tro kommer av hörsel och hörseln av Guds ord (Rom 10:17).

Predikandet av evangeliet är dårskap för dem som är förlorade, men för oss som frälsta är det Guds kraft (1 Kor 1:18). 

För Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är är starkare än människor (1 Kor 1:25).

Gud har valt de dåraktiga sakerna i världen för att få de visa att skämmas, och Gud har valt det svaga för att få det som är starkt att skämmas (1 Kor 1:27). 

Paulus till Korintierna: Jag bestämde mig att inför er inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst (1 Kor 2:2).

Hörnstenen i Guds tempel är Kristus själv. Han är Klippan.

Församlingen är små stenar i bygget.

Israel - olivträdet. Frälsta judar och hedningar tillhör samma träd.


Guds stad är det nya Jerusalem.  

Tre synsätt på Guds rike (teologi)

Amillennialism - Guds rike är inom kyrkan av frälsta människor. Inget messianskt rike.
Postmillennialism - Guds rike byggs idag av missionsorganisationer, stora företagsprojekt och politik. Sen kommer Jesus tillbaka.
Premillennialism - Guds rike blir synligt när Jesus kommer tillbaka och regerar i 1000 år på jorden. Idag är det tid att så. När alla folk fått höra evangeliet kommer slutfasen med vedermödan och Jesu återkomst.

Amillennialismen finns i Romerska kyrkan och i vissa protestantiska kyrkor.

Premillennialismen företräds av en minoritet kristna av flera tillhörigheter (Pingstvänner, Baptister, judekristna). Synsättet fanns i kyrkans första tid. 

Postmillennialismen finns i ny-karismatiska kyrkor och inom Trosrörelsen, i viss mån inom esoteriska religioner och sekulär humanism. Grundtanken är arbete för fred på jorden genom mänskliga ansträngningar.

(Ett fjärde synsätt är Preterism - Det mesta, om inte allt, i NT:s profetior (ff.a. Uppenbarelseboken) är redan uppfyllt. Vissa Kalvinister och liberala kristna har detta synsätt.)

Guds rike med människohänder

Övertygelsen att människor fullt ut kan gripa och bygga Guds rike själva kan bli en frestelse. Det har lett till några av historiens värsta diktaturer och blodbad. Tankar som blandar världens tankesätt med Bibelns är vanliga. Att titta på medan världen rasar ihop i apati eller oro gör vi också. Men Gud har inte omyndigförklarat oss människor bara för att vi inte är gudar med supermakter själva! (Liknelsen om talenterna, Matt 25:13-46). 

Kristen Mystik (Förförelser)


Mystik är spännande händelser och krafter. Oförklarliga sammanhang och sammanträffanden som verkar ha en dragningskraft bortom förnuftet. Det är andlighet som är bortom rationella förklaringar.

I mystik är relationen mellan Gud och människa är oklar. Gud är en kraft som kan plötsligt kan fylla människor och ting. 

Kristen mystik har funnits i ortodox och katolsk klostermiljö sedan kyrkans första århundraden. Man har mediterat, späkt sig, fastat, upprepat böner på vissa tider, tänt ljus, bett inför ikoner, vördat reliker, korsat sig, bugat inför altaret, sett Jesus och Maria uppenbarat sig i spegeln på kammaren, hört nya ord från Gud och upplevt sällsamma religiösa möten bortom det som går att förklara med ord.

Bibelns Gud och mystikens Gud

I Bibeln finns många mysterier: inkarnationen, uppståndelsen, nyfödelsen i Anden, Guds rike, kyrkan som Jesu kropp och spegel av äktenskapet mellan man och kvinna. Guds väsen i tre-enighet är ett mysterium. Men det betyder inte att Gud är hemlighetsfull och håller undan saker. Eller att han bara visar sig för speciellt heliga människor. 

Gud uppenbarar sina mysterier i historien och i Bibeln. Alla ska kunna lära känna honom. Som en Fader känner sina barn. 

Mystikens Gud fungerar tvärtom: Han undanhåller saker, som människor sedan med särskilda krafter eller kunskaper försöker tillägna sig. Mystikens Gud uppenbarar sig i materien och i särskilda människor (helgon t.ex.) - som andra människor sen vill lära känna Gud genom. Man vill lära sig tekniker som hjälper den troende att komma närmare Gud.

Bibelns Gud är allsmäktig och behöver inte bevisa för oss att han finns. Han uppmanar inte människor att tro på honom i Gamla Testamentet - för alla vet att han finns redan. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord (1 Mos 1:1). Det finns ingen vers som säger: Hej,jag heter Gud och bor i universum.

Mystikens Gud är opåtaglig och manas fram genom besvärjelser. Ibland även kristna besvärjelser.

Esoterisk och Exoterisk

Esoterisk betyder: svårbegriplig, förstådd av ett fåtal, elit

(dictionary.com)
Esoteric 1.understood by or meant for only the select few who have special knowledge or interest; recondite: poetry full of esoteric allusions.
2.belonging to the select few.
3.private; secret; confidential.
4.(of a philosophical doctrine or the like) intended to be revealed only to the initiates of a group:the esoteric doctrines of Pythagoras.


Exoterisk betyder: Förstådd av alla. Allmän.


---

Gud har hemligheter som han visar för dem som tror (exoterisk).

Mystikens Gud, däremot, behöver klias rätt på ryggen för att ge dig fördold andlig kunskap (esoterisk kunskap).

Den esoteriska religionen kan inte samsas med kristen tro...Exempel är New Age, Hinduism, Buddhism, Wicca. Ockultism är ett annant ord.

Katolsk mystik innehåller en dos esoterisk religion och många som utövar den har ofta inte långt från vidskiplighet eller New Age. Detta kan man se på nära håll i katolska länder där vidskeplighet samsas med katolsk gudstjänst.

Idag när ekumeniska program är i kyrkorna kommer den esoteriska traditionen och katolsk mystik in i protestantiska kyrkor. Emerging Church är en rörelse som arbetar för kristen mystik i tidigare evangeliska kyrkor. Steget till New Age tekniker är inte långt.

Exempel på författare som sysslar med kristen mystik är Peter Halldorf, Wilfrid Stinissen, Thomas Merton, Henri Nouwen. Jesuiter som Påve Franciskus och Ignatius av Loyola, mystiker som Johannes av Korset, Teresa av Avila, Francis av Assisi, Catarina av Siena mfl och katolska helgon som heliga Birgitta är saker som protestanter läser. 


Artikel
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_mysticism
Ray Youngen A time of departing - bra site! http://atimeofdeparting.com/
http://atimeofdeparting.com/articles.htm

Kontemplativ bön (Förförelser)

Jesus, Jesus, Jesus, andas in ut in ut Jesus Jesus Jesus in ut osv.

Kontemplativ bön - soaking - mantras - yoga - meditation - tystnad - handpåläggning - andeöverföring - direktkontakt med "Gud" genom nya stadier av högre medvetande.

New Age tekniker från hinduism, buddhism och ockultism pågår idag i kyrkorna.

Här är en länk till en bra film som handlar om kontemplativ bön och hur New Age filosofi påverkar kristna.
Den som dyrkar Gud ska göra det i Ande och sanning (Joh 4:24). Vi är inte gud, djävulen gillar den tanken. Så föll Eva från början. Du som är kristen ska läsa BIBELN!

Contemplative prayer exposed
https://www.youtube.com/watch?v=eGRdhmR8vnk

Gud är ljus


Detta är så budskapet som vi har hört från honom och som vi förklarar för er: att Gud är ljus och det finns inget mörker i honom (1 Joh 1:5).

Gud är kärlek


Han som inte älskar känner inte Gud: För Gud är kärlek (1 Joh 4:8).

Agape (grek) - självutgivande kärlek.

Att tappa fotfäste (ord för synd)

Att tappa fotfästet gör alla. Tillfälligt eller perioder.

Synd  är överträdelse av lagen (Johannes Definition i 1 Joh 3:4). Lagens mening är: Älska Gud överallt och nästan som dig själv.

Att missa målet - överträda förbjuden mark  - bryta lagen - vara olydig Gud - är olika sätt att formulera vad synd är.

Att låta foten glida är ett av orden för synd på grekiska.

Harmartia - synd 
Parabasis - överträdelse 
Paraptoma - falla, glida av, göra fel mot någon

Länk
http://www.biblefood.com/7wrdsin.html

Vi har en fri vilja - som tyvärr är bunden av viljan att trotsa vår Skapare. Vi måste bli födda från ovan - genomgå en hjärttransplantation - för att se meningen med att lyda Gud. Och förmågan har vi inte i oss själva naturligt. Jesus har den förmågan. Vi kan få mer av den genom att tro på honom och låta hans Ande leva i oss.

Att tappa fotfästet för sin tro är smärtsamt, och att bli bedragen gör ont.

Gud bedrog mig inte.